skoljobb.se

Nyheter

Introduktionsperiod för nyexaminerade lärare

Lärare som får sin examen efter den 1 juli i år ska gå en introduktionsperiod.

Lärare som får sin examen efter den 1 juli i år ska gå en introduktionsperiod. 

För att få en lärarlegitimation måste den nyexaminerade läraren eller förskolläraren genomföra en introduktionsperiod. Detta gäller för lärare som får sin examen efter den 1 juli i år.

Skolverkets nya föreskrifter innehåller bestämmelser om introduktionsperioden, hur en lämplighetsbedömning ska gå till och vad en kompetensprofil är. 

- Det handlar om att få hjälp att känna sig säkrare i sin yrkesidentitet som nyexaminerad, säger Charlotte Wieslander, undervisningsråd på Skolverket.

Vissa av de nyexaminerade lärarna har större erfarenhet än andra men introduktionsperioden ska, oavsett erfarenhet, vara minst ett läsår för alla.

Introduktionsperioden är till för att den nyexaminerade läraren ska få pröva på praktiska arbetsuppgifter. Perioden ska ske på heltid och syftet är att få en kontinuitet och regelbundenhet och gå igenom alla årets skiften.

En lämplighetsbedömning av rektor eller förskolechef ska ske vid tre tillfällen under introduktionsperioden.

- Om det inte fungerar så kan rektorn förlänga introduktionsperioden. Annars kan man söka sig till en annan skola för att få ytterligare en introduktionsperiod, men tanken är att det inte ska gå så långt, säger Charlotte Wieslander. /Skolverket