skoljobb.se

Nyheter

Jakt på förskollärare

Flera förskollärare i Stockholm

Nu är förskolecheferna ute efter landets förskollärare med den nya läroplanen.

Landets förskolor bemannades förra året med 54,4 procent i snitt av förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Stockholm bemannades dock bara med 40 procent.  I förskolans läroplan står det nu också att de ska ha en syn på det pedagogiska arbetet och utvecklingen med verksamheten. Detta gör det svårare för förskolechefer att hitta personal som är rätt. Från och med nu kommer 400 nya förskolelärare att rekryteras varje år i Stockholm.

Se lediga jobb för förskollärare i Stockholm här