skoljobb.se

Nyheter

Jan Björklund misstänker att kommunerna är dåliga på att fördela pengar

Jan Björklund misstänker att kommunerna är dåliga på att fördela pengar till skolor. Kan leda till ändring i skollagen.

Jan Björklund misstänker att kommunerna är dåliga på att fördela pengar. Därför vill regeringen att Skolverket granskar hur kommunerna fördelar pengar till skolorna säger Jan Björklund till TT

 – Lika villkor i skolan kräver olika resurser. Men min bild är att långt ifrån alla kommuner tar sitt ansvar för det, säger Jan Björklund.

Jan Björklund förklarar att skolor som har stora sociala problem behöver mer resurser än andra skolor. Om det visar sig att skolor i segregerade områden får för lite pengar vill ministern ändra i skollagen.

Skolverkets kommer att undersöka hur kommunerna fördelar pengarna till skolorna utifrån elevernas ekonomiska bakgrund, dvs. föräldrarnas utbildningsbakgrund och inkomst och utifrån vilka behov eleverna har av särskilt stöd.