skoljobb.se

Nyheter

Köpte tjänster av sig själva

John Bauerkoncernens tidigare ägare får böta miljonbelopp till den norska staten.

John Bauerkoncernens tidigare ägare får böta miljonbelopp till den norska staten.

Företaget köpte tjänster av sig självt – och kringgick på så sätt reglerna som förbjuder vinst i friskolor.
Det är förbjudet i Norge att som friskola bedriva vinstdrivande verksamhet. Alla elevavgifter och skattepengar ska komma eleverna till godo.

John Bauers tidigare ägare ska på flera olika sätt ha kringgått dessa regler och tillskansat sig pengar på felaktigt sätt.

Den norska staten stämde från början John Bauers tidigare ägare på sju miljoner kronor, men strax innan rättegång kom parterna överens om en förlikning. Den går ut på att man istället ska betala 2,3 miljoner till den norska staten.