skoljobb.se

Nyheter

Kräver att kommunerna ger kompensation för felplacering

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, kräver att kommunerna tar mer ansvar för de elever som felaktigt placerats i särskolan.

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, kräver att kommunerna tar mer ansvar för de elever som felaktigt placerats i särskolan.

Skolinspektionen har sin tillsyn av 60 kommuners placering av barn i särskolan upptäckt flera fall där utredningarna inför placeringen varit bristfälliga eller inte gjorts alls. Resultatet blir att  barn felaktigt placerats i särskolan.  

Inom hela riket kan det betyda omkring 1 procent av särskolans elever, motsvarande omkring 100 barn, går i fel skolform, skriver Ann-Marie Begler på DN Debatt.

Idag finns det ingen självklar rätt till kompensation från de kommuner som har gjort en felbedömning.
Anna-Marie Begler kräver därför att kommunerna ska ge det stöd som behövs för att de elever som drabbats i dag eller i sin tidigare skolgång ska kunna hämta igen den kunskap de gått miste om utan någon ekonomisk risk.