skoljobb.se

Nyheter

Kritiserade gymnasieskolor i Stockholm stängs

IT-gymnasierna Edicon har blivit hårt kritiserade och kommer att stänga sina skolor i Farsta och Liljeholmen. Skolinspektionen meddelar att även skolan i Danderyd kommer få indraget tillstånd om inte de allvarliga bristerna åtgärdas.

IT-gymnasierna Edicon har blivit hårt kritiserade och kommer att stänga sina skolor i Farsta och Liljeholmen. Skolinspektionen meddelar att även skolan i Danderyd kommer få indraget tillstånd om inte de allvarliga bristerna åtgärdas. 

Tidigt i år avslöjades det att grovt kriminella är inblandade i gymnasieskolorna Edicon Stockholms IT-gymnasium. Exempelvis är grundaren dömd för våldtäkt mot barn samt grovt sexuellt utnyttjande av underårig.
 
Skolledningen meddelade i april att skolorna ska läggas ner efter vårterminens slut och då får eleverna söka sig till andra skolor. /DN