skoljobb.se

Nyheter

Kvarsittning till de som lämnar skolområdet

Skolverket tycker att det är felaktigt

En kvarsittning ska vara kopplad till en klassrumssituation anser skolverket. Men rektorn väljer ändå att ge de elever som lämnar skolområdet kvarsittning. 

Lämnar eleverna skolområdet under skoltid får de kvarsittning enligt rektorn på Sönderbalgs skola. Skolinspektionen håller inte med då de anser att en kvarsittning ska vara kopplad till en situation som sker i klassrummet. Rektorn menar att det på ett vis har kontakt med en klassrumssituation då eleverna går bort från skolan och dricker en massa läsk och stoppar i sig socker som gör att de stör på lektionerna då de är alldeles speedade.