skoljobb.se

Nyheter

Lärarförbundet vill ha relevant forskning

Det finns inte tillräckligt med forskning som svarar på frågor som lärare ställer i sin vardag

Det finns inte tillräckligt med forskning som svarar på frågor som lärare ställer i sin vardag. Det menar Lärarförbundet som skriver till regeringen att det krävs ett nytt forskningsråd med inriktning mot praktiknära skolforskning.

Lärarförbundet kräver också att regeringen premantar satsningen på forskarskolor för verksamma lärare.

Förbundet vill också ha ett nationellt forum för skolforskning som bedriver forskningsprojekt i direkt kontakt med verksamma lärare och förskollärare på fältet.

Skrivelsen har skickats till regeringen inför 2012 års forskningspolitiska proposition.

Läs även: