skoljobb.se

Nyheter

Lärarhögskolan i Umeå får ny rektor

Efter sommaren tillträder den nya rektorn vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Efter sommaren tillträder den nya rektorn vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Det är Maria Löfgren, filosofie doktor i litteraturvetenskap, som tar över ledningen för lärarutbildningen i Umeå.

Maria Löfgren, som börjar 1 augusti, säger att målet är att Umeå universitet ska vara i topp nationellt för att utveckla lärarutbildningen och den utbildningsvetenskapliga forskningen.

Umeå universitet har också tillsatt två biträdande rektorer: Johan Lithner med ansvar för forskningsfrågor och Jan Mannberg med ansvar för utbildningsfrågor.