skoljobb.se

Nyheter

Lärarnas individuella lönesättning funkar inte

En ny undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att mer än hälften av lärarna inte fått något klassrumsbesök av sin rektor inför lönesättningen.

En ny undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att mer än hälften av lärarna inte fått något klassrumsbesök av sin rektor inför lönesättningen.

Lärarnas Riksförbund hävdar att dagens lokala lönesättning inte fungerar och att detta är en orsak till att lärarnas löner halkar efter.

– Legitimiteten för den individuella lönesättningen urholkas genom den bristfälliga tillämpningen, säger ordföranden Metta Fjelkner i ett pressmeddelande.


Några av resultaten från Lärarnas Riksförbunds undersökning:
• Sju av tio lärare har inte haft något samtal med sin rektor om hur det går för lärarens elever.
• En tredjedel av lärarna har fått sin nya lön utan att ha haft något lönesamtal.
• Två av tre lärare ser anser att de inte får lön efter prestation.