skoljobb.se

Nyheter

Måste ta signalerna på allvar

I en ny rapport riktar Skolverket kritik mot kommunernas styrning av skolan

I en ny rapport riktar Skolverket kritik mot kommunernas styrning av skolan

- Nu måste regeringen ta signalerna från Skolverket på allvar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I rapporten Kommunalt huvudmannaskap i praktiken ger Skolverket kritik till kommunens styrning av skolorna. Man har intervjuat politiskt ansvariga och högst ansvariga tjänstemän i åtta kommuner.

I de intervjuerna framkommer att det inte är klargjort hur kommunernas huvudmannaskap för skolan ska hanteras. Det råder skilda meningar om vem som har huvudmannens uppdrag och hur det ska fördelas.

- Skolverkets rapport innebär en tydlig kritik av den misslyckade kommunaliseringen av skolan. Nu måste regeringen ta signalerna från Skolverket på allvar och agera. Att kommunpolitikerna ser de nationella målen för skolan mer som ambitiösa visioner än som underlag för styrning av sin skolverksamhet är alarmerande och visar tydligt på den bristfälliga likvärdigheten inom skolan säger Metta Fjelkner.