skoljobb.se

Nyheter

Miljöpartiet tvistar om aktiebolagsformen

Det blir strid om skolor i aktiebolagsform på Miljöpartiets kongress.Flera motioner föreslår att MP ska driva frågan att aktiebolagsformen förbjuds.

Det blir strid om skolor i aktiebolagsform på Miljöpartiets kongress i Umeå den 25-27 maj. Flera motioner föreslår att MP ska driva frågan att aktiebolagsformen förbjuds. Partistyrelsen är för närvarande negativ till förslaget

Miljöpartiet var positivt inställda dåskolpengen infördes och friskolorna tilläts även i vinstdrivande aktiebolag. Men framväxten av stora skolkoncerner som maximerar vinsten har fått gjort att många ändrat sin ståndpunkt.

I en motion som stöds av Miljöpartiet i nio föreslås att företag med vinstsyfte inte ska få driva förskolor och skolor. Men partistyrelsen tror inte att det är möjligt att förbjuda aktiebolagsformen, utan vill i stället tvinga skolaktiebolag skriva in att syftet ""är ett annat än att dela ut vinst"" bolagsordningen.

Språkröret Åsa Romson är dock inte helt övertygad om att partistyrelsens linje vinner.

– Det är ett demokratiskt forum, så även fast jag är ganska säker vet man aldrig säger hon.