skoljobb.se

Nyheter

Mindre intresse för friskolor

Intresset av att starta friskola har minskat ordentligt. I årets omgång fick Skolinspektionen in 364 ansökningar, jämfört med 800 i fjol, enligt deras slutliga sammanställning.

Intresset av att starta friskola har minskat ordentligt. I årets omgång fick Skolinspektionen in 364 ansökningar, jämfört med 800 i fjol, enligt deras slutliga sammanställning.

Skolinspektionen menar att de tuffare kraven i skollagen, mindre elevkullar och debatten om vinster är förklaringen till det svaga intresset.

Läs även: