skoljobb.se

Nyheter

Mindre skolor kan få mindre möjligheter

Mindre skolor drabbas av mindre möjligheter till stödundervisning

För sen upplysning om besparing på skolor och elevminskning kan skapa problem för stödundervisning på mindre skolor.

Ronnie Johannson är kommunombud för Lärarnas riksförbund i Trelleborg. Att alla ska få samma möjligheter till stöd i undervisningen är något han slår ett slag för. Men han fruktar att elevminskning framöver kommer leda till konsekvenser för mindre skolors stödundervisning. Ronnie Johansson är även kritisk över att beskedet om besparingar på skolorna kom så pass sent att förberedelser inte kunnat göras korrekt.