skoljobb.se

Nyheter

Nationella prov rättas väldigt olika

En ny granskning av Skolinspektionen visar att de nationella proven rättas väldigt olika av olika lärare.

En ny granskning av Skolinspektionen visar att de nationella proven rättas väldigt olika av olika lärare.

– De nationella proven stöder inte likvärdig betygssättning, som är ett viktigt syfte med proven, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har rättat om 35 000 prov från vårterminens nationella prov 2010. Enligt granskningen är resultaten i många fall annorlunda när proven rättas om av en annan lärare. Resultatet visade detsamma förra året.

Som mest skiljer bedömningarna sig åt i nästan hälften av de prov som rättades om. I fallen där bedömningsutrymmet för läraren är stort är skillnaderna störst, exempelvis vid rättandet av svenskauppsatser. De är också större i gymnasieskolan och i årskurs 9 än i årskurserna 3 och 5.
– De nationella proven stöder inte likvärdig betygsättning, som är ett viktigt syfte med proven, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen har som oftast ändrat betyget till ett lägre efter att ha rättat om provet. Utbildningsminister Jan Björklund tycker att det är oacceptabelt.
– Det finns en omfattande betygsinflation och ""snällrättning"" av nationella prov och det kommer att behövas rätt långtgående åtgärder för att stävja detta, säger Jan till TT.

I höst kommer ett nytt regelverk.
– Så småningom i höst ska vi lägga fram ett nytt regelverk, hur proven ska konstrueras, reglerna för själva genomförandet och hur proven ska rättas och bedömas i efterhand, säger Jan Björklund till TT.