skoljobb.se

Nyheter

Negativ bild av nätstudier

Sju av tio riksdagsledamöter tycker att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet. Men det är bara hälften så många som anser att motsvarande utbildningar på nätet håller hög kvalitet

Sju av tio riksdagsledamöter tycker att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet. Men det är bara hälften så många som anser att motsvarande utbildningar på nätet håller hög kvalitet, visar en enkätundersökning som Mittuniversitetet, Högskolan på Gotland och Högskolan Dalarna genomfört.

I Sverige har högskolestudierna på nätet ökat kraftigt de senaste åren. Från 20 000 helårsstudenter läsåret 2002/2003 till 40 000 läsåret 2008/2009. Nätstudenter motsvarar i dag 14 procent av alla studenter. 

En enkätundersökning visar att andelen riksdagsledamöter som bedömer att traditionella campusstudier håller hög kvalitet är betydligt större än andelen som tycker att nätstudier håller hög kvalitet.