skoljobb.se

Nyheter

Ny rektorsutbildning

Programmet ska stärka rektorernas ledarskap för att kunna möta den svenska skolans förändrade krav.

SKL och Rektorsakademin startar en ny rektorsutbildning. Programmet ska stärka rektorernas ledarskap för att kunna möta den svenska skolans förändrade krav.

– Behovet av en mer konkret rektorsutbildning som kompletterar den statliga är stort. Samhällets förändringar i en allt mer global och digital värld ställer helt nya krav på skolan och inte minst skolans ledarskap, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.