skoljobb.se

Nyheter

Ny satsning för elever med funktionsnedsättning

Regeringens utredare föreslår en satsningen på ungdomar med funktionsnedsättningar. Ungdomarna ska kunna gå i skolan på hemmaplan.

Regeringens utredare föreslår en satsningen på ungdomar med funktionsnedsättningar. Ungdomarna ska kunna gå i skolan på hemmaplan. 

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler har på uppdrag av regeringen utrett gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Ann-Marie vill att ungdomarna ska ha fortsatt möjlighet att gå i gymnasieskola eller gymnasiesärskola i eller nära sin hemkommun, så att de kan bo kvar hemma hos sin familj. Men för att det ska vara möjligt krävs förbättringar.

Hon förslår en budget på 137 miljoner under 2014, 2015 och 2016. Pengarna ska bland annat gå till mer och bättre utbildad personal och till skollokaler som är anpassade till elever med svåra rörelsehinder, dövhet, hörselskada, dövblindhet eller grav språkstörning.