skoljobb.se

Nyheter

Nya skollagen sätter elevers hälsa på spel

Det är numera rektorn, inte skolläkaren som har huvudansvaret för elevernas hälsa

Det är numera rektorn, inte skolläkaren som har huvudansvaret för elevernas hälsa. Samtidigt avskaffas skolläkare som egen medicinsk specialitet. Josef Milerad och Cecilia Renman som är skolöverläkare menar att det leder till att ny kunskap inte kommer skolelever till godo.

 

Den nya lagen från 2010 avskaffade skolhälsovården och ersattes med begreppet ”elevhälsa”. Genom en kombination av psykologiska, medicinska och pedagogiska insatser skapa en helhetssyn på skolhälsa. I praktiken kan förslaget försämra de medicinska hälsoinsatserna för skolans drygt 1,5 miljoner elever menar Josef Milerad och Cecilia Renman.

I skolhälsovården hade skolläkaren det medicinska ledningsansvaret men med den nya organisationen kommer rektorn få hela ansvaret för elevhälsan. Samtidigt avskaffar Socialstyrelsen skolläkare som en egen medicinsk specialitet. Därmed försvinner kravet på speciella kunskaper och utbildning för de läkare som ska ha det medicinska ansvaret.

- Med färre läkare och mindre fokus på det medicinska finns stor risk att ny kunskap inte kommer skolelever till godo säger Josef Milerad och Cecilia Renman