skoljobb.se

Nyheter

"Nya vanor" för en halv miljon

Lärare och elever ska få ”nya vanor” genom ett sjupunktsprogram. Vårby i Huddinge kommun har köpt programmet från ett privat företag i USA.

Lärare och elever ska få ”nya vanor” genom ett sjupunktsprogram. Vårby i Huddinge kommun har köpt programmet från ett privat företag i USA.

 

Kostanden för konceptet ligger på en halv miljon kronor och kommer bekostas av skattepengar och sponsring skriver lokaltidningen Mitt i Huddinge som gjort en granskning av programmet.

 

Lena Sjögren som är rektor för Vårby skolor säger till tidningen att det handlar om att införa nya sätt att tänka om, om hur personal i skolan ska se potentialen hos eleverna och arbeta mot gemensamma mål.

 

Bakom konceptet ligger bolaget Franklin Covey som grundades av Stephen Covey. Det är boken ”7 habits of Highly Effective People”, som Stephen Covey har skrivet som ligger till grund för koncepten som Huddinge Kommun nu har köpt in.