skoljobb.se

Nyheter

Ny lagförslag om friskolor

Folkpartiet vill hindra att friskolor köps och säljs i spekulationssyfte. Utbildningsminister Jan Björklund säger att han tycker reglerna är för slappa och han vill att företag förbinder sig till ägande på minst tio år.

Folkpartiet vill hindra att friskolor köps och säljs i spekulationssyfte. Utbildningsminister Jan Björklund säger att han tycker reglerna är för slappa och han vill att företag förbinder sig till ägande på minst tio år.

I lagförslaget som nu föreslås förbinder sig företagen till ägande i minst tio år, annars blir inte ägarbytet godkänt av Skolinspektionen. Ett förslag från Folkpartiet har nu lags fram.

Tanken med förslaget är att motverka att ett företag kan äga en friskola i något år för att sedan plocka ut stora vinster. Enligt Björklund kommer förändringen inte att inbegripa skolor som redan nu har tillstånd.

Liknande förslag har tidigare presenterats av Socialdemokraterna som nu stödjer lagförslaget.

Läs även: