skoljobb.se

Nyheter

Ogiltig frånvaro tillbaka i betyget

Skolk ska åter synas i skolbetyget, säger skolminister Jan Björklund (FP).

Skolk ska åter synas i skolbetyget, säger skolminister Jan Björklund (FP).
Björklund går med förslaget emot så pass tunga remissinstanser som barnombudsmannen (BO), Skolverket och Skolinspektionen.

- Sverige har för mycket skolk och det är inte acceptabelt. På ingen arbetsplats i vuxenlivet kan man komma och gå som man vill och det ska man inte kunna göra i skolan heller.

TT: Men kan man verkligen ställa samma krav på omyndiga personer som på myndiga?

- Ja, grundskolan är ju inte frivillig och gymnasiet är ju frivilligt att söka till men när man väl är intagen är det närvaroplikt. Det är för elevernas eget bästa att delta i undervisningen för att vara rustade för vuxenlivet.

Jan Björklund säger att när han själv som skolborgarråd i Stockholm införde noteringar om skolk i betyget för tio år sedan så minskade skolkandet kraftigt 

- Jag är övertygad om att för väldigt många elever blir det mer på allvar när det skrivs in i betyget och då är det många som skärper sig och avstår från att skolka, säger Björklund.