skoljobb.se

Nyheter

OK att skolor säger nej till Sverigedemokratisk ungdom

Skolorna som anmäldes för att Sverigedemokratisk ungdom inte fick informera på skolan inför valet förra året, slipper kritik av Justitiekanslern.

Skolorna som anmäldes för att Sverigedemokratisk ungdom inte fick informera på skolan inför valet förra året, slipper kritik av Justitiekanslern.

Ett 50-tal skolor runt om i landet nekade Sverigedemokratisk ungdom (SDU) att besöka skolan förra året, trots att ungdomsförbund från andra partier fick komma och informera eleverna inför valet. SDU anmälde skolorna till Justitiekanslern (JK) för att ha brutit mot grundlagen.

JK slår fast att skolorna ska vara objektiva och opartiska. Att alla politiska partier ska behandlas lika och inte att vissa stängs ute på grund av deras åsikter

Men i de aktuella fallen har skolorna begränsat tillträdet till partier som satt i riksdagen eller kommunfullmäktige. Det var ett godtagbart skäl, enligt JK. /Lärarnas Nyheter