skoljobb.se

Nyheter

Ompröva betyg byråkratiserar skolan

Förslaget om att ompröva betyg är fel väg att gå, det byråkratiserar skolan, svarar Sveriges Skolledarförbund på förslaget om att börja ompröva betyg i skolorna.

Förslaget om att ompröva betyg är fel väg att gå, det byråkratiserar skolan, svarar Sveriges Skolledarförbund  på förslaget om att börja ompröva betyg i skolorna.

Sveriges Skolledarförbund gillar inte förslaget att ompröva betyg för att rätta till betygsättningens kvalitetsproblem. Förbundet anser istället att införandet av lärarlegitimation är en bättre väg att gå för att kunna bidra till att kvaliteten på betygssättningen höjs. Sveriges skolledarförbund tycker att resurser bör läggas på att ge skolans personal möjlighet att göra rätt redan från början.