skoljobb.se

Nyheter

Pappans önskningar besvarades ej

Eleven bytte skola mitt i terminen tror önskningar om att vänta från pappan

I Sjöbo kommun bytte en elev skola mitt i en termin trots att pappan ville att bytet skulle vänta tills efter terminslutet.

Kommunen visste om pappans tycke men såg ändå till så att eleven bytte skola mitt i en termin. Detta finner Skolinspektionen väldigt anmärkningsvärt efter att pappan skrivit ett klagobrev om situationen till dem.