skoljobb.se

Nyheter

Regeringen anmäls

Handläggningen av lärarlegitimationerna kan ske felaktigt

Det faktum att Skolverket ber företaget Proffice om hjälp med att handlägga lärarlegitimationer skapar kritik dels från Miljöpartiet. De undrar om det finns lagstöd till det och om regeringen känner till Proffices delaktighet vid handläggningen. 

Miljöpartiet anmäler regeringen till KU. Det har rapporterats att anställda på Proffice är nästan de enda som beslutar om lärarnas legitimationer och inte Skolverket som egentligen är ansvariga för det jobbet. De på Proffice granskar bland annat ansökningar och examenbevis för att sedan besluta sig för om det ska bli ett bifall eller avslag på ansökningen om lärarlegitimationen. Skolverket har tecknat avtal med de anställda på Proffice men inte med företaget som helhet. Skolverket meddelar att efter Proffice anställda gjort granskningar så kontrollerar de arbetet. Miljöpartiet är skeptiska eftersom det i så fall vore arbete som Skolverket troligtvis inte hinner med.