skoljobb.se

Nyheter

Rektorer får inte stänga dörren för politiska partier

Inför valet 2010 valde många rektorer att inte släppa in vissa politiska partier men hänvisning till skolans värdegrund. Olagligt enligt Skolverket.

Inför valet 2010 valde många rektorer att inte släppa in vissa politiska partier men hänvisning till skolans värdegrund. Olagligt enligt Skolverket.

Det vår många rektorer i landet som hade svårt att acceptera yttrandefrihet som överordnad skollagen. Skolverket konstaterar i en analys att det är mot grundlagen att stänga dörrarna för vissa politiska partier.

Skolverket har intervjuat 30 rektorer i 29 kommuner, och rapporten visar att vissa skolledare i syfte att skydda eleverna från kränkning missgynnade vissa politiska partier. Men skolan får inte utestänga en politisk organisation ens om dess budskap strider mot skolans demokratiska värdegrund, om man redan har bjudit in andra partier.

Läs även: