skoljobb.se

Nyheter

Resursbrist orsaken till sämre elevresultat

Orsaken till elevernas sjunkande resultat är resursbrist i skolan, tycker lärarna. Det visar Lärarnas tidnings SKOP-undersökning.

Orsaken till elevernas sjunkande resultat är resursbrist i skolan, tycker lärarna. Det visar Lärarnas tidnings SKOP-undersökning.

Undervisningsmetoder och det fria skolvalet förs ofta fram som tänkbara orsaker till det försämrade resultatet hos svenska elever.

Opinionsundersökningsföretaget Skop har åt Lärarnas tidning intervjuat 1.000 lärare om anledningen till att elevernas betyg sjunker.

52 procent av lärarna svarade att det beror på mindre resurser i skolan. 23 procent svarar att det beror på mindre lärarledd undervisning.

Resurserna handlar vanligtvis om lärartäthet, klasstorlek och särskilt stöd.

Björn Öckert, arbetsmarknads- och utbildningsforskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering bekräftar lärarnas åsikter.

— Mer resurser till skolan spelar roll för elevernas resultat, de presterar bättre. Och effekten är störst för de svaga eleverna, säger Björn Öckert.