skoljobb.se

Nyheter

Säter och Hedemora bra resultat i skolorna

Deras arbete har varit gynnsamt, bägge kommunernas skolor har gjort framsteg sen förra året.

Säter och Hedemora klättrer i placeringen på SKL:s rapport om Sveriges grundkolor. Deras arbete med att förbättra skolorna har visat bra resultat. 

I Säter och Hedemora har ett utvecklingsarbete pågått på skolområdet. De har jobbat med att få upp elevresultaten på skolorna och få en bättre arbetsmiljö för eleverna. I SKL, Sveriges kommuner och lanstings rapport ”Öppna jämförelser-Grundskola 2011” har bägge kommuners arbeten resulterat väldigt gynnsamt. 

Av landets alla kommuner rankades Säter på plats 33 och Hedemora på 58. Det är stora framsteg för Säter som klättrat på rankinglistan med 59 placeringar då kommunen år 2010 låg på plats 92. Likaså har det gått bra för Hedemora som klättrar 88 placeringar, från 146 till plats 58. Placeringen utgår ifrån åtta indikatorer under rubrikerna slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap.