skoljobb.se

Nyheter

Sexuella trakasserier tas inte på allvar på skolorna

Sexuella trakasserier blir allt vanligare i svenska skolor

Sexuella trakasserier blir allt vanligare i svenska skolorna. Katja Gillander Gådin hävdar att skolorna osynliggör att det förekommer.

Sexuella trakasserier kommer inte upp i samtalen om mobbning eftersom det saknas en gemensam förståelse för  vad det handlar om.

Det menar docent Katja Gillander Gådin vid Mittuniversitet, som forskat 15 år på frågorna. Hon var en av invigningstalarna när Forum för genusvetenskap invigdes vid Mittuniversitetet på torsdagen.

Att bli kallad bög eller hora, bli tafsad på eller få sexuella kommentarer om sitt utseende är vanligt i många grundskolor. 

– Det beror på att det saknas kunskap och verktyg för att upptäcka och åtgärda problemen, säger Katja Gillander Gådin.

Det finns en diskrimineringslagstiftning men den är otydlig, eftersom det är svårt att avgöra vad som betraktas som sexuella trakasserier, menar hon.

– De yngre eleverna, särskilt tjejerna i årskurs 1—6, verkar ha svårare att bli tagna på allvar när de lyfter problemen eftersom ingen vill tro att det kan handla om sexuella trakasserier i den åldern.