skoljobb.se

Nyheter

Sexuellt ofredande mot elever

Polisen utreder sexuellt ofredande mot elever på en skola i Södertälje enligt Expressen.se. Rektor har agerat genom att ta anställda ur tjänst. Exakt hur många det rör sig om vill man inte uttala sig.

Polisen utreder sexuellt ofredande mot elever på en skola i Södertälje enligt Expressen.se. Rektor har agerat genom att ta anställda ur tjänst. Exakt hur många det rör sig om vill man inte uttala sig.

En krisgrupp har tillsats av skolan efter att rektorn gjort en anmälan hos polisen.