skoljobb.se

Nyheter

Skillnader med matteundervisingen

Timantalet ser olika ut beroende på skola och läsår

Antalet timmar matteundervisning skiljer sig på grundskolorna. Med inga strikta regler om hur timmarna ska fördelas under hela grundskoletiden skapar stora skillnader från skola till skola. 


Den timplan som gäller nu är 900 timmar matematik under hela grundskolan men det är inga strikta besked över hur timmarna ska fördelas på de nio åren. En undersökning gjordes på Lärarnas riksförbunds begäran då det visade sig att den skola vars timmar matematikundervisning var minst hade 71 timmar per läsår och den vars timmar var mest hade 125 timmar per läsår.