skoljobb.se

Nyheter

Skolan ska anmäla till polisen

Rektorer vill i många fall inte koppla in polisen och vill lösa det internt. Men utbildningsminister Jan Björklund vill att flera saker polisanmäls.

Flera undersökningar och rapporter visar att brott hanteras olika vid landets skolor. Rektorer vill i många fall inte koppla in polisen och vill lösa det internt. Men utbildningsminister Jan Björklund vill att flera saker polisanmäls.

– Jag tycker att det som är brottsligt i allt väsentligt ska polisanmälas av skolan. Sedan måste det dras en rimlighetsgräns och användas omdöme i detta också, men är det till exempel våld som utövas på skolan elever emellan så bör det polisanmälas, säger Jan Björklund.

Jan Björklund menar att brott inte ska behandlas på olika sätt från skola till skola. De rektorer som vill hantera det intern bör tänka om.

– När det sker grova kränkningar av enskilda personer, slagsmål på skolor där elever skadas och så vidare, är det liksom ingen intern angelägenhet längre. Polisanmälan är också till för att markera för ungdomarna att man ser allvarligt på det hela.