skoljobb.se

Nyheter

Skolan utredde inte elevens svårigheter

Skolinspektionen kritiserar skolans passivitet

På Ekeby skola i Västerås får rektorn kritik utav Skolinspektionen då en elev med läs- och skrivsvårigheter inte fick det stöd som behövdes.

Misstankar om elevens svårigheter gjorde att föräldrarna bad skolan om en utredning. Men deras önskemål inträffade inte. När eleven sedan bytte skola förra året fick den en utredning på dennes svårigheter och det visade sig att eleven hade dyslexi.  På den nya skolan fick den hjälp och gjorde framsteg i skolan.