skoljobb.se

Nyheter

Skolans kritik kvarstår

Montessoriskolan har inte åtgärdad all kritik som den fick sju år sedan

I Falun har Montessoriskolan fått kritik för deras betygsättning och systematiska kvalitetsarbete. I en enkät som föräldrar och elever på skolan svarade på framgick det att skolan behöver en bättre arbetsro. 

För sju år sedan var det flera punkter på skolan som fick kritik och de flesta är nu åtgärdade. Men skolinspektionen tycker dessvärre att det systematiska kvalitetsarbetet också bör ha blivit åtgärdat. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras av lärare och övrig personal men det är inget som har varit aktuellt på Montessoriskolan sedan 2009. 

Omdömen som gjorts skriftligt i vissa ämnen har också fått kritik som inte är åtgärdad då de omdömen inte beskriver nationella kunskapskrav som refereras. Lärarna kommer nu att få hjälp med att sätta betyg som är rättvisa och likvärdiga av skolinspektionen.