skoljobb.se

Nyheter

Skolinspektionen har besökt John Bauergymnasiet

John Bauergymnasiet i Norrköping får skarp kritik av Skolinspektionen. Granskningen från myndigheten visar att lärare saknar relevant utbildning och fler elever än rikssnittet som inte har behörigheter för universitets- och högskolestudier.

John Bauergymnasiet i Norrköping får skarp kritik av Skolinspektionen. Granskningen från myndigheten visar att lärare saknar relevant utbildning och fler elever än rikssnittet som inte har behörigheter för universitets- och högskolestudier.

Det var vid en inspektion på landets John Bauergymnasier som det uppdagades att eleverna där generellt sett har lägre betyg än genomsnittet.

Och gymnasiet i Norrköping är inget undantag. Bland annat visar resultatet från de nationella proven under förra året att mer än hälften av eleverna på handel- och administrationsprogrammet liksom på hotell- och restaurangprogrammet inte fick godkänt.

Dessutom hade 76 procent av eleverna behörighet till universitets- och högskolestudier, det är drygt elva procent sämre än landet i övrigt.

Enligt Skolinspektionen är orsaken till det dåliga resultatet bland annat att eleverna inte får det särskilda stöd som de har rätt till. Vid IG-varning upprättas inte alltid ett åtgärdsprogram.

Läs även: