skoljobb.se

Nyheter

Skolor är dåliga på att stoppa nätmobbing

Enligt en rapport från Skolinspektionen brister sju av tio skolor i sitt arbete mot nätmobbing. Flera tusen elever blir mobbade varje dag utan att skolan ingriper.

Enligt en rapport från Skolinspektionen brister sju av tio skolor i sitt arbete mot nätmobbing. Flera tusen elever blir mobbade varje dag utan att skolan ingriper.

Antalet som kränks via nätet eller mobilen har ökat starkt sedan 2009. Skolorna kritiseras för att de varken jobbar förebyggande eller har planer för hur man ska agera när nätkränkningar uppdagas – helt i strid med gällande lag.