skoljobb.se

Nyheter

Skolor har en viktig roll mot extremism

Efter attentaten på Utöya kommer nu en svensk handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Efter attentaten på Utöya kommer nu en svensk handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Huvudsyftet är att hindra människor att ta till med våld för sina politiska och religiösa åsikter. Regeringen ska med hjälp av myndigheter, Ungdomsstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, skolor, och Sveriges kommuner och landsting sammanställa en handlingsplan för detta. 

Birgitta Ohlsson (Fp) leder arbetet med handlingsplanen medans Justitieminister Beatrice Ask får ansvar för att datera upp den nationella strategin för att möta terrorhot.

Enligt Forum för levande historia har omkring 20 procent av gymnasieeleverna klart intoleranta attityder mot romer, muslimer, homosexuella, invandrare och judar.