skoljobb.se

Nyheter

Skolvåldet ökar

Antalet drabbade av någon slags våld på skolor ökar

Fler drabbad av våld på skolor idag än för två år sedan. En enkätstudie har genomförts på olika skolor där de fått svara på frågor om hot och våld på grundskolorna. 

Det har visats att ett större antal blir utsatta för någon slags våld på skolorna idag än för två år sedan. Det högsta antalet drabbade var elever som går på skolor i Malmö och Helsingborg. En direktsändning av resultatet på enkäten som gjort på skolorna kommer att sändes igår på www.av.se