skoljobb.se

Nyheter

Skolverket ger råd mot kränkningar och diskriminering

Skolverket kommer att lansera allmänna råd för skolornas arbete mot kränkningar och diskriminering. Skolverket har tidigare fått i uppdrag att ta fram en plan mot kränkning och diskriminering på skolorna.

Skolverket kommer att lansera allmänna råd för skolornas arbete mot kränkningar och diskriminering. Skolverket har tidigare fått i uppdrag att ta fram en plan mot kränkning och diskriminering på skolorna.

Förutom den rapport som utvärdera metoder mot mobbing har Skolverket gjort en massiv utbildningsinsats.

Nu släpper de råd och rekommendationer som baseras på den nya skollagen och diskrimineringslagstiftningen. Bland annat har personal numera skyldighet att anmäla kränkningar till rektorn eller förskolechefen, som i sin tur måste anmäla fallet till huvudmannen.