skoljobb.se

Nyheter

Stockholms lärare får inte rätta egna elevers nationella prov

Ingen lärare ska få rätta sina egna elevers nationella prov. Denna regel träder i kraft till hösten i Stockholms stad.

Ingen lärare ska få rätta sina egna elevers nationella prov. Denna regel träder i kraft till hösten i Stockholms stad.

Bakgrunden är Skolinspektionens senaste kontrollrättning  där det visat sig att det fortfarande är stora skillnader på hur nationella prov rättas. Ofta ges ""snälla"" betyg till lärarnas egna elever.

I Stockholms stad från och med i höst kommer alla nationella prov avidentifieras innan rättning. Lärarna kommer byta nationella prov med varandra så att ingen lärare rättar sina egna elevers nationella prov.

Förändringen gäller för alla lärare vars elever är i rätt ålder för att skriva nationella prov, det vill säga i årskurs tre, sex, nio och på gymnasiet, skriver Lärarnas Nyheter.