skoljobb.se

Nyheter

Stor satsning på matematik i skolan

Eleverna finner mattelektionerna roligare och mer intressanta

Ett projekt i Norrköping drog i gång för tre år sedan i syfte om att ge inspiration till eleverna i ämnen som matematik och NO. 

Skolverkets matematiksatsning har sponsrat projektet och kommunen har haft möjlighet att ta del av matematikutvecklare och de har haft mattepiloter på alla för- och grundskolor. Närmare 300 lärare har deltagit i projektet.

Eleverna tycker att matematiklektionerna har blivit roligare och de har börjat diskutera mer i ämnet. Mattepiloterna har haft regelbundna möten med matteutvecklare och idag har kommunens alla för- och grundskolor mattepiloter.

Ännu fler idéer om matematikundervisningen är på gång i Norrköping bland annat ett samarbete med Linköpings universitet och forskare vid Stockholms universitet.