skoljobb.se

Nyheter

Stora förändringar för legitimationen

Fyra av tio kommuner måste inrätta deltidstjänster som en följd av lärarlegitimationen

Fyra av tio kommuner måste inrätta deltidstjänster som en följd av lärarlegitimationen eftersom det blir svårt att erbjuda heltider som stämmer överens med lärarnas behörighet. En av tio räknar med att ha språkundervisning på distans. Drygt hälften anser att kommuner måste samarbeta kring lärartjänsterna för att klara att leva upp till reformen. Det visar en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort.

I enkäten, som presenteras i SKL:s senaste ekonomirapport, fick 38 av landets större kommuner frågan om de nya behörighetsreglerna ställer krav på speciella åtgärder. Nästan alla, 96 procent, svarar ja och att deras lärare måste få kompletterande utbildning. Enkäten visar också att…

  • 46 procent måste nyrekrytera personal.
  • 38 procent behöver inrätta deltidstjänster.
  • 12 procent måste ha distansundervisning i språk.
  • 54 procent anser att kommuner måste samarbeta kring lärartjänster.