skoljobb.se

Nyheter

Stora skillnader vid betygsättningen

Nationella provens betygsresultat avskiljer från elevers betyg

Eftersom lärarnas egna bedömningar av elevbetygen inte stämmer överens med betygsättningen av nationella proven kommer 20 svenska skolor granskas av Skolinspektionen.

De avikelser som har beskådats skiljer sig mycket beroende på skola. Skolinspektionen vill rätta till problemen eftersom elever riskerar gå miste om stöd vid studierna och kan få felaktiga betyg. Skolinspektionen har gjort bedömningar två år i rad av nästan 35 000 nationellaprov på 750 svenska skolor. De har sett skillnader inom dels gymnasieskolornas flera prov i svenska B och svenska som andraspråk B. Knappt 20 procent av eleverna har en skillnad större än ett betygssteg och det gäller oftast för högre betyg. Vid fallen är det oftast så att lärarna ger eleverna högra betyg än vad skolinspektionen anser genom nationellaproven. Det skapas störst skillnader vid prov där eleverna skriver längre texter.