skoljobb.se

Nyheter

Studievägledningen saknar tydligt mål

En studie bland yrkes- och studievägledare visar att många anser att studievägledningen på skolorna saknar en röd tråd eller ett tydligt mål.

En studie bland yrkes- och studievägledare visar att många anser att studievägledningen på skolorna saknar en röd tråd eller ett tydligt mål.

Ungdomsbarometern och Skolsamverkan står bakom undersökningen, där 881 studievägledare från grund- och gymnasieskolan svarat på frågor.

Studien visar att av de tillfrågade studievägledarna är det 43 procent som anser att det inte finns något tydligt mål med studie- och yrkesvägledningen på deras skolor. 44 procent tycker att det saknas en röd tråd för vägledningen genom elevernas skolår.

Det framkommer också att de flesta studievägledare känner sig bekväma med vägledning kring utbildning med känner sig obekväma med vägledning kring eget företagande.

Dessutom uppger tre av tio studievägledare att de är i behov av ett större stöd från skolledningen.
– Ungefär 30 procent får inte stöd av sin rektor och inte av sina lärarkollegor. Slutsatsen är att om de allmänna råden skulle implementeras på rätt sätt skulle den siffran minska och det skulle fungera bättre, säger Gabriella Holm från Skolsamverkan som står bakom studien.

 31 procent av studie- och yrkesvägledarna som deltog i undersökningen tyckte att de allmänna råden inte haft något genomslag alls på deras arbetsplatser. 3 Procent ansåg att de haft mycket stort genomslag.

Åsa Larsson, frilansande studievägledare i Västerås, kommenterar ungdomars intresse av eget företagande, till Skolvärlden.
– Jag får många frågor om man ska starta eget eller om det är bättre att vara anställd. Intresset hos ungdomar finns.