skoljobb.se

Nyheter

Teknikstöd i skolan

Elever med studiesvårigheter kommer att få den hjälp de behöver

Hjälpmedelsinstitutet har fått ett uppdrag av regering att hjälpa elever på gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med kognitiva svårigheter i skolan. 

Uppdraget, ”Teknikstöd i skolan”, kommer göra det möjligt för eleverna att få stöd inom tekniken för att klara målen inom skolan. Eleverna med kognitiva svårigheter kan ha problem med minne, planering och tiduppfattning. ”Teknikstöd i skolan” ger eleverna hjälpmedel som förbättrar deras studieresultat och förhoppningsvis ger dem arbete efter studenten. 

Tre av Sveriges kommuner, Halmstad, Växjö och Kalmar är med i uppdraget och de kommer alla att få ett bidrag på tre miljoner från staten för att kunna utföra det. Försöksverksamheten kommer att pågå från 2012 till våren 2013.