skoljobb.se

Nyheter

Vanligare att rektorer uppmanar lärare att sätta högre betyg

En rapport från Lärarnas Riksförbund visar att var femte lärare utsatts för påtryckningar från sin rektor eller huvudman att sätta högre betyg.

En rapport från Lärarnas Riksförbund visar att var femte lärare utsatts för påtryckningar från sin rektor eller huvudman att sätta högre betyg.

Flera tecken visar att lärarna sätter bättre betyg än vad eleven egentligen ska ha. Skolverket har bland annat rapporterat att det sätts alldeles för höga betyg på de nationella proven.

Dessa resultat visas i rapporten från LR

  • En av fem lärare har utsatts för påtryckningar
  • Var tredje person som har utsatts för påtryckningar har låtit sig påverkas
  • Lärare från gymnasieskolan i konkurrens utsatta kommuner har blivit mest påverkad
  • Inga skillnader av påtryckningar mellan friskolor och kommunala skolor