skoljobb.se

Nyheter

Vem ska betala för frukten i skolan?

Kan ett äpple om dagen vara ett brott mot lagen?
Nej, frukt i klassrummet är fullt lagligt. Men frågan är vem som ska betala för den?

Många skolor uppmanar föräldrarna att skicka med barnen en frukt. Enligt Ulla Wihlborg, rektor på Talavidskolan i Jönköping har det sedan många år tillbaka varit rutin att be föräldrarna om detta. Det har aldrig varit ett krav från skolan, utan det har varit förälderns möjlighet att skicka med en frukt varje dag. De barn som inte har med sig frukt blir inte utan, det serveras oavsett om man har med en egen säger Ulla Wihlborg.

Nu kan det bli slut på uppmaningen efter att en förälder frågade utbildningsförvaltningen om frukten inte innebar en dold avgift. I skollagen står det att skolan ska vara avgiftsfri. Några enstaka, mindre utlägg är tillåtna.

Peter Lindström, biträdande utbildningsdirektör säger att ett äpple om dagen inte är ett mindre utlägg.

– En frukt varje dag, fem kronor styck, blir 800 kronor om året. Då kan man diskutera om skolan är avgiftsfri

Ingegärd Hilborn, rättssakkunnig vid Skolinspektionen har många gånger bedömt fall som handlat om friluftsdagar, skolresor och andra aktiviteter som kan kosta. Men hittills har hon aldrig fått frågan om kostnaderna för frukt.

 — Skolan kan be eller uppmana föräldrarna att göra så, men det måste alltså vara frivilligt.