skoljobb.se

Nyheter

Vi behöver släppa alla myter om friskolor

Vi behöver släppa alla myter och istället diskutera vad som fungerar, vad som är mindre bra och hur alla kan hjälpas åt att lyfta kvaliteten och resultaten

Av de som har barn i en friskola är 88 procent nöjda. I de kommunala skolorna ligger siffran på 74 procent. Nu är det dags att rensa upp bland alla negativa myter om friskolor skriver Gunvor Engström, ordförande i Friskolornas riksförbund på deras hemsida.

Novus Opinion genomförde en undersökning på uppdrag av Lärarförbundet om föräldrar till elever var nöjda med skolan. Sju av tio föräldrar säger att de är nöjda med skolan i allmänhet och 76 procent är nöjda med den skolan deras barn går i.

Det är en stor skillnad beroende vilken skola eleverna går i. De föräldrar som har barn i kommunala skolor var 74 procent nöjda. Föräldrar som har barn i friskolor ligger siffran på 88 procent.

I undersökningen framgår det även att föräldrarna ger bättre betyg till lärarna i friskolorna än lärare från kommunala skolor.

- Många som har följt debatten om friskolor kanske blir förvånade av siffrorna. Men för alla som jobbar inom friskolorna i vardagen är siffrorna inte alls överraskande säger Gunvor Engström

Gunvor påpekar även att alla friskolor inte är lika, och några har givetvis problem som också behöver åtgärdas, precis som kommunala skolor skiljer sig åt sinsemellan och vissa är goda förebilder på många områden.

– Vi behöver släppa alla myter och istället diskutera vad som fungerar, vad som är mindre bra och hur alla kan hjälpas åt att lyfta kvaliteten och resultaten i alla skolor så att fler föräldrar blir nöjda i nästa undersökning avslutar Gunvor Engström.