skoljobb.se

Universitetsnyheter

Här publiceras de senaste nyheterna och händelserna inom Universitet och Högskola från hela Sverige. Läs om de senaste nyheterna som berör din kommun eller stad på Skoljobb.se.

Nya gymnasiet får egen högskolekvot

Den senaste betygsomgörningen innebar dubbelt så många betygssteg. I praktiken medför det att det blir svårare att få det allra högsta betyget – med fler betygssteg kan ju lärarna välja mellan flera olika betyg för de bästa prestationerna.

Läs mer

Pengar till funktionshinderforskning i Malmö

Malmö högskolas rektor avsätter nu en halv miljon kronor i projektmedel för att vidareutveckla idéer kring ett kunskapscentrum för deltagarbaserad funktionshinderforskning vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Läs mer

Eleverna griper makten på högskolan

Undervisningstiden minskar, tekniken ökar utvecklingshastigheten och ett ständigt informationsflöde innebär att studenter i det moderna landskapet får mer och mer ansvar.

Läs mer